Nacionalno preverjanje znanja

Nacionalno preverjanje znanja je za učenke in učence 6. in 9. razreda OŠ obvezno.

DATUM PREDMET RAZRED RAZRED
4. 5. 2022 slovenščina 6. razred 9. razred
6. 5. 2022 matematika 6. razred 9. razred
10. 5. 2022 angleščina 6. razred ~
10. 5. 2022 zgodovina ~ 9. razred

Šola seznani z dosežki na nacionalnem preverjanju znanja 31. 5. 2022 učence 9. razreda, 7. 6. 2022 pa učence 6. razreda.

Obvestila o dosežkih pri NPZ šola razdeli učencem 9. razreda 15. 6. 2022, učencem 6. razreda pa 24. 6. 2022.

Za več informacij lahko dostopate preko povezave

https://www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije/

Informacije za učence in starše 2021-2022:

https://www.ric.si/mma/Info%2021_SLO.pdf/2021082809033168/

Dostopnost