Učbeniški sklad

UČBENIŠKI SKLAD

Šolsko leto 2020/2021

Osnovna šola Videm s podružnicama Sela in Leskovec omogoča vsem učencem, da si iz učbeniškega sklada BREZPLAČNO izposodijo učbeniški komplet za posamezni razred (Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov z dne 27. 2. 2020, št. 007-57/2019).

Seznam učbeniških kompletov za vse razrede si lahko ogledate na tej povezavi:

SEZNAM UČBENIKOV 2020/21

Ob prejemu je treba vse učbenike zaščititi z ovitkom in se podpisati v poseben obrazec, odtisnjen na prvih straneh v posameznem učbeniku. Po 12. členu Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov mora učenec plačati odškodnino, če vrne poškodovan ali uničen učbenik oziroma učbenika ne vrne. Višina odškodnine se določi na podlagi nabavne cene in starosti učbenika, ki je bil izposojen.

Učenci učbeniške komplete prejmejo v prvem tednu septembra za novo šolsko leto, vrnejo pa jih junija.

V primeru, da si učenec učbeniškega kompleta ali posameznih učbenikov ne želi izposoditi, izpolnite obrazec o odstopitvi od izposoje (obrazec si natisnite in ga izpolnjenega oddate razredniku ali skrbnici US).

Učbeniki se učencu izposodijo v sistemu Cobiss.

DELOVNI ZVEZKI IN POTREBŠČINE 

Za šolsko leto 2020/2021 so učitelji naše šole izbrali naslednje DELOVNE ZVEZKE IN POTREBŠČINE.

Delovni zvezki so za starše učencev od 1. do 3. razreda brezplačni in jih nabavi šola, potrebščine pa za svojega otroka kupite pri poljubno izbranem ponudniku do 1. 9. 2020.

Za ostale učence (4. do 9. r.) je treba najkasneje do 1. 9. 2020 nabaviti tako delovne zvezke kot potrebščine.

Za nabavo izberite poljubnega ponudnika, objavljamo pa nekaj uporabnih povezav.

PONUDNIK

PONUDNIK

PONUDNIK

PONUDNIK

 

Vesna Voglar Pulko, upravljavka učbeniškega sklada

(vesna.voglar@solavidem.si)

Dostopnost