Naravoslovni dan – Ohranimo naravo čisto

"V naravi ni plačila ali kazni: so le posledice." Horace Annesley Vachel

21.04. 2022 je na šoli potekal naravoslovni dan. Učenci in vsi delavci naše šole se zelo zavedamo pomena ohranjanja čistega okolja. Današnji dan smo namenili temu, da ponovimo, kako ravnamo z odpadki, kako jih ločujemo, kje jih odlagamo in da lahko veliko odpadkov ponovno uporabimo. V ta namen smo iz odpadne embalaže izdelovali najrazličnejše izdelke. Izvedli smo tudi čistilno akcijo v obliki popisa stanja onesnaženosti bližnje okolice šole in se potrudili, da smo pobrali vse odpadke ter s tem pripomogli k čistejšemu okolju. Večja najdišča smo fotografirali. Podatke o odlagališčih bomo ustrezno analizirali ter podali predloge za izboljšanje stanja. Veseli nas, da živimo v okolju, kjer se ljudje zavedamo odnosa do narave.

Vzporedno so potekale še druge aktivnosti po izboru razrednikov:

  • V razredu je potekala razprava o ločevanju odpadkov, recikliranju, ločevanju nevarnih odpadkov.
  • Učenci so si ogledali različne video vsebine na temo onesnaženja okolja.
  • Izdelovali so različne izdelke iz odpadnega materiala (glasbila, vrečke, lutke..).
  • Izdelali so EKO- kocko, ki so jo odnesli domov in jim bo služila za nadaljnjo pravilno razvrščanje smeti.
  • Igrali so se igro spomin.

Preživeli smo prijeten naravoslovni dan.

Za ogled fotogalerije kliknite na fotografijo.

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost