Učbeniški sklad

Na šoli imamo že več let oblikovan učbeniški sklad. Vsi učenci si lahko brezplačno izposodijo komplete učbenikov. Sredstva za nakup učbenikov krije Ministrstvo za znanost, izobraževanje in šport RS.
Učenci morajo z učbeniki skrbno ravnati. Če jih poškodujejo ali uničijo, so v skladu z 10. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13076) dolžni plačati ustrezen znesek odškodnine.
Upravljavka učbeniškega sklada je Vesna Voglar Pulko.

Obvestilo o potrebščinah si lahko ogledate na tej povezavi.

Naročilnico za šolsko leto 2019/2020 pa lahko snamete na tej povezavi.

 

DELOVNI ZVEZKI IN POTREBŠČINE V ŠOLSKEM LETU 2018/2019

Delovni zvezki Leskovec 2018/2019

NAROČILNICA ZA IZPOSOJO UČBENIKOV

IZ UČBENIŠKEGA SKLADA V ŠOLSKEM LETU 2018/2019

Učbeniki Leskovec 2018/2019

Na šoli imamo že več let oblikovan učbeniški sklad. Vsi učenci si lahko brezplačno izposodijo komplete učbenikov. Obrabnino krije Ministrstvo za znanost, izobraževanje in šport RS.

Če učenci učbenike uničijo, so v skladu s 5. členom Pravilnika o učbeniških skladih dolžni plačati ustrezen znesek odškodnine. Vodja učbeniškega sklada je Iztok Roškar.