Učbeniški sklad

Seznam delovnih zvezkov

DELOVNI ZVEZKI IN POTREBŠČINE V ŠOLSKEM LETU 2018/2019

Delovni zvezki Leskovec 2018/2019

NAROČILNICA ZA IZPOSOJO UČBENIKOV

IZ UČBENIŠKEGA SKLADA V ŠOLSKEM LETU 2018/2019

Učbeniki Leskovec 2018/2019

Na šoli imamo že več let oblikovan učbeniški sklad. Vsi učenci si lahko brezplačno izposodijo komplete učbenikov. Obrabnino krije Ministrstvo za znanost, izobraževanje in šport RS.

Če učenci učbenike uničijo, so v skladu s 5. členom Pravilnika o učbeniških skladih dolžni plačati ustrezen znesek odškodnine. Vodja učbeniškega sklada je Iztok Roškar.