8.E

SLOVENŠČINA

Torek, 2. 6. 2020

Domače in prevzete besede

V zvezek zapiši naslov DOMAČE IN PREVZETE BESEDE. Ob razlagi, ki je v priloženi predstavitvi, si uredi zapiske.

DOMAČE IN PREVZETE BESEDE PPT

Petek, 29. 5. 2020

Sleng – 2 uri

Med druženjem s sošolci uporabljaš neknjižne izraze o šoli, s prijatelji o svojih dejavnostih, zabavi in preživljanju prostega časa. Govorica, ki jo uporabljaš s pripadniki istih starostnih skupin, se imenuje sleng.

Preberi spodnjo razlago in uredi izpiske. Lahko si tudi pomagaš z razlago v delovniku (https://www.ucimte.com/?q=interaktivni_ucbenik_prost_dostop/1000081#/stran249).

Oglej si kratek pogovor sošolcev, ki sta po pouku na kratko poklepetala o šoli in dekletih.

POSNETEK POGOVORA

Zapiši zaokroženo besedilo, v katerem odgovoriš na spodnja vprašanja.

– Si razumel pogovor?

– O katerih temah sta se pogovarjala?

– Napiši vsaj tri slengovske izraze, ki si jih slišal na posnetku.

– Kaj je značilno za tvoj sleng in jezik tvojih prijateljev?

– Katere so tiste besede, ki jih starejši ne uporabljajo in ne razumejo?

– V klepetalnicah in SMS-sporočilih se uporabljajo tudi kratice (npr. TNX). Zapiši vsaj tri in pojasni, kaj pomenijo.

– Je sleng primeren za sporazumevanje v uradnih okoliščinah?

– Kaj meniš, zakaj nastaja sleng?

– Meniš, da je to govorica, ki ostaja vedno enaka ali se spreminja? Utemelji.

 

Svoje znanje o slengu utrdi z nalogami iz delovnika, kjer boš tudi preveril svoje slušno razumevanje. Rešuj naloge 2-10 (str.123-127) ter 12. nalogo na strani 128. Pri nalogah 2 in 7 se delo nanaša na zvočna posnetka. Do njiju dostopaš na spletnem delovniku – ob nalogi klikni na ikono zvočnika.

Povezava do spletnega delovnika:

https://www.ucimte.com/?q=interaktivni_ucbenik_prost_dostop/1000081#/stran249

Torek, 26. 5. 2020

SLOGOVNO ZAZNAMOVANE IN SLOGOVNO NEZAZNAMOVANE BESEDE

Danes boš spoznal, da so besede lahko 2 različnih vrst, slogovno zaznamovane ter slogovno nezaznamovane. Tvoja naloga je, da si v zvezek zapišeš, katere so tiste besede, ki so slogovno nezaznamovane in katere tiste, ki so slogovno zaznamovane. Zapiši torej definicijo ter pri vsaki skupini naštej vsaj 5 besed, ki sodijo v tisto skupino. Pri delu si pomagaj z delovnim zvezkom, str. 116-121, nal. 1-8.

POVEZAVA DO DELOVNIKA

 


MATEMATIKA

Torek, 2. 6. 2020

Preglej in dopolni zapiske v zvezku in DZ. V četrtek se vidimo v šoli, s sabo prinesi

4. in 5. del DZ in zvezek.

Ponedeljek, 1. 6. 2020

Uporaba Pitagorovega izreka v deltoidu

V zvezek prepiši naslov, nariši sliko, zapiši obrazce ob sliki  in reši nalogo s povezave.

POVEZAVA DO NALOG

Petek, 29. 5. 2020

Analiza preverjanja

V zvezek napiši popravo preverjanja

Naloge in rešitve preverjanja najdeš v PRIPONKI.

 


ANGLEŠČINA

Torek, 2. 6. 2020

PONOVITEV 

Oglej si animirani film v angleščini (predlagam, da izbereš enega iz posnetka včerajšnje ure) in si v zvezek zapiši, kaj ti je bilo najbolj všeč in zakaj.

ali

Poslušaj pesem v angleščini, ki ti je všeč ter zapiši svoje novo besedilo na melodijo te pesmi.

 

Ponedeljek, 1. 6. 2020

Končujemo delo na daljavo. Svoje delo ste opravili več kot odlično. Bravo vsem, ki ste se trudili! Za konec še nekaj motivacijskega.

Oglej si kratka videoposnetka in zapiši, kateri ti je bil najbolj všeč in zakaj. Kakšno misel si lahko zapišeš, prevedeš in deliš z vsemi v razredu pri uri angleščine. Uživaj, se vidimo v šoli.

https://www.youtube.com/watch?v=kGusd0HKvtY

https://www.youtube.com/watch?v=CJn075Aw0CY

 

Torek, 26. 5. 2020

Present Perfect- Questions

Danes se bomo učili, kako sestaviti vprašanja v Present Perfect času. Najprej poslušaj razlago na spodnji povezavi.

https://www.youtube.com/watch?v=2MCzX9VwOlc

Odpri zvezek, pod naslov Present Perfect- vprašalna oblika, prepiši tabelo iz posnetka (tisto z ever), potem pa reši nalogo 5a in 6a v zvezek (zapišeš samo rešitve, glej primer v modrem).

 1. ura- Utrjevanje

Reši naloge v DZ str. 46, 47. Pri nalogi 5 poslušaj spodnjo povezavo.

https://www.youtube.com/watch?v=4XmTSnKTwOE

 


GEOGRAFIJA

Ponedeljek, 1. 6. 2020

Prebivalstvo Južne Amerike.

 • Preberi učno snov v učbeniku, str. 102-105.
 • Zapiši v zvezek kratek povzetek učne snovi (gostota naseljenosti, prebivalci nekoč in danes, problemi prebivalstva danes).
 • Reši 1., 2., 3., 4.

Gospodarstvo Južne Amerike.

 • Preberi učno snov v učbeniku, str. 106-108.
 • Zapiši v zvezek kratek povzetek učne snovi (s čim se preživljajo, česa pridelajo največ, rudna bogastva, značilnost industrije).
 • Reši 1.

 

Ponedeljek, 25. 5. 2020

Tema: Tropski deževni gozd.

 • Preberi učno snov v učbeniku, str. 100.
 • Zapiši v zvezek kratek povzetek učne snovi.
 • Reši 3. vajo.

 

Ponedeljek, 18.5.2020

Tema: Površje Južne Amerike.

 • Preberi učno snov v učbeniku, str. 94-96.
 • Zapiši v zvezek kratek povzetek učne snovi (ob zemljevidu opiši površje Južne Amerike, naštej večje reliefne oblike , naštej večje reke Južne Amerike in opiši njihov pomen). Pri delu ne pozabi na Atlas.
 • Reši 1., 2., 3. vajo.

 

Tema: Podnebje in rastje.

 • Preberi učno snov v učbeniku, str. 97-99.
 • Zapiši v zvezek kratek povzetek učne snovi (kaj vpliva na podnebje, naštej tipe podnebja in rastja)
 • Reši 1., 2., 3. vajo.

 


ZGODOVINA

Torek, 2. 6. 2020

: Imperializem.

 • Preberi učno snov v učbeniku, str. 127-129.
 • zapiši kratek povzetek učne snovi v zvezek (kaj je imperializem, zakaj je do njega prišlo in kakšne so bile posledice imperializma, Osmansko cesarstvo postane krizno žarišče).
 • Ponovi učno snov ob vprašanjih, str. 129.

 

Sreda, 27. 5. 2020

Kako je industrijska revolucija spremenila življenje ljudi.

 • Preberi učno snov v učbeniku, str. 124-126.
 • Zapiši kratek povzetek učne snovi v zvezek (opiši nastanek industrijskih mest in življenje v njih, zakaj se ljudje množično selijo tudi v tujino in kakšne so bile posledice selitev, naštej nekaj pozitivnih posledic industrijske revolucije).
 • Ponovi učno snov ob vprašanjih, str.126.

 

Torek, 26. 5. 2020

Predstavitev seminarskih nalog preko videokonference.

 


BIOLOGIJA

Ponedeljek, 1. 6. 2020

Dragi učenci,

ker se počasi spet vračamo v šolske prostore in nadaljujemo pouk v šoli, bi želela, da si uredite zapise v zvezku za biologijo in kemijo.

Upoštevajte čas, ko smo se učili na daljavo.

Veselim se ponovnega snidenja z vami, vaša učiteljica.

 

Petek, 29. 5. 2020

Uredi zapiske v zvezku.

 

Sreda, 27. 5. 2020

ŽLEZE – natančno uravnavam

Za navodila glej UČNI LIST.

 


KEMIJA

Ponedeljek, 1. 6. 2020

Dragi učenci,

ker se počasi spet vračamo v šolske prostore in nadaljujemo pouk v šoli, bi želela, da si uredite zapise v zvezku za biologijo in kemijo.

Upoštevajte čas, ko smo se učili na daljavo.

Veselim se ponovnega snidenja z vami, vaša učiteljica.

 

Sreda, 27. 5. 2020

Križanka – ponovitev kemije

Za navodila za delo klikni POVEZAVO.

 

Ponedeljek, 25. 5. 2020

Urejanje zapiskov v zvezku

Dragi učenci, izteka se mesec maj, zato bi želela, da si danes uredite zapiske v svojih zvezkih.

Bodi predvsem pozoren na popravo in analizo kemijskih reakcij!

Spomnim naj vas, da mi še dolgujete zapise binarne nomenklature, zato bi vas želela povabiti, da to storite danes.

 


FIZIKA

Petek, 29. 5. 2020

Ohmov zakon

Oglej si posnetek na spodnji povezavi.

https://ucilnice.arnes.si/mod/page/view.php?id=986606

Napetost in tok na porabniku sta premo sorazmerna. Temu pravimo Ohmov zakon (preberemo omov zakon).

Kako ga zapišemo in kaj velja za upornost si oglej na spodnji povezavi in v zvezek naredi povzetek.

https://drive.google.com/file/d/1iWMzPlDQ-MGEDfVP3OV7_AxTGXnX3m8X/view?usp=sharing

 

Sreda, 27. 5. 2020

Merjenje električnega toka in električne napetosti

1)Pri meritvi električnega toka nas zanima, koliko naboja preteče skozi vodnik v nekem času. Osnovna enota električnega toka je amper (A).

Naprava, s katero merimo električni tok, se imenuje ampermeter.

2)Vzrok, da električni tok teče po električnem krogu, je električna napetost. Enota za merjenje električne napetosti je volt (V).

Električno napetost merimo z merilnikom napetosti, ki se imenuje voltmeter. Voltmeter meri napetost na porabniku ali izviru.

Oglej si merilni napravi na spodnji povezavi.

https://ucilnice.arnes.si/mod/page/view.php?id=986681

Pomembna razlika med voltmetrom in ampermetrom je, da voltmeter vežemo v električni krog vzporedno, ampermeter pa zaporedno. Oglej si vezja z ampermetrom in z voltmetrom na povezavi.

https://drive.google.com/file/d/1LcatzOB_e87evYjRxVVtFvJBJGfVUwOj/view?usp=sharing

 

Petek, 22. 5. 2020

Električna napetost

Govorili smo že o električnem toku.

Naj vas spomnim, da je to usmerjeno gibanje elektronov.

Kaj pa je električna napetost?

Oglejte si filmčka na povezavi in naredite v zvezek povzetek.

https://www.youtube.com/watch?v=2hhZS10zMIM&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=h0WeVG_g-P4

 


TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

Četrtek, 28. 5. 2020

Elementi, ki prenašajo gibanje
Ponovno si oglejte predstavitev in najdite opise za današnjo temo:
https://prezi.com/p/ln6hx7x_qp6b/gonila/

V učbeniku preberite str.: 63. – 70.
V domačem okolju poiščite primere jih poslikajte zapišite podatke, ki so mogoči in izračunaj prestavno razmerje za ta primer. Pomagaj si z učbenikom str.: 66., 67.

Kaj bo potrebno vedeti.
Vrste gonil.
Opis posameznega gonila z njegovimi značilnostmi.
Izračun prestavnega razmerja (poznana snov iz 7. razreda).
Primerjave med posameznimi gonili.

Opravljene naloge pošlji na E-naslov: andrej.primuzic@guest.arnes.si v kakršni koli elektronski obliki tako, da lahko preverim tvoje delo (Word, pdf, slika zvezka, ….).

TIT 8

Četrtek, 21. 5. 2020

Tehnična sredstva

Oglejte si predstavitvi: https://prezi.com/p/ln6hx7x_qp6b/gonila/ Pozornost namenite predzadnjima krogoma če kliknete na njiju. V učbeniku preberite str.: 57. – 62. Kaj bo potrebno vedeti. Porazdelitev strojnih elementov (Uč. str.:59) . Razlika med gredjo in osjo. Ležaji: po zgradbi in njihov namen. Opravljene naloge pošlji na E-naslov: andrej.primuzic@guest.arnes.si v kakršni koli elektronski obliki tako, da lahko preverim tvoje delo (Word, pdf, slika zvezka, ….).

 

Četrtek, 14. 5. 2020

Energetika: motorji Uredi zapiske v zvezek ali na list. List si boš prilepil v zvezek. Opravljene naloge pošlji na E-naslov andrej.primuzic@guest.arnes.si, v kakršni koli elektronski obliki tako, da lahko preverim tvoje delo (Word, pdf, slika zvezka, ….)


LIKOVNA UMETNOST

Četrtek, 28. 5. 2020

Učenci, tokrat si boste sami zadali likovno nalogo. Namen te naloge je KOMBINIRANJE RAZLIČNIH LIKOVNIH PODROČIJ (risanje, slikanje, kiparstvo, grafika, arhitektura). IZBERETE VSAJ DVE RAZLIČNI LIKOVNI PODROČJI in oblikujete zanimivo otroško likovno delo. LIKOVNI MOTIV SI IZBERETE SAMI. NA KONCU IZDELEK TUDI POIMENUJETE.

Svoj izdelek fotografiraj s telefonom in mi fotografijo pošljite na elektronski naslov: marko.kuncnik@solavidem.si .

ROK ZA POŠILJANJE FOTOGRAFIJE IZDELKA JE  11. 6. 2020!

 

Četrtek, 14. 5. 2020

Učenci, nadaljujete z urejanjem urbanističnega prostora. Spoznali boste zelo zanimiv poklic, poklic urbanista. URBANIST NAČRTUJE NOVE VASI IN MESTA ALI UREJA ŽE OBSTOJEČE. Pomagaj si z e-učbenikom: https://eucbeniki.sio.si/lum9/2430/index.html

Oglej si video na strani 93 in preberi zanimivo snov od 93. do 99. strani. Ko si snov o urbanizmu prebral, rešuj naloge na straneh 100, 101 in 102. Na strani 102 (točka 7) imaš praktično nalogo, ki jo rešiš kar na računalniku, z miško oblikuješ neposeljen otok, načrtuješ ceste, stavbe, drevored…KONČNI IZGLED OTOKA, KI SI GA NAČRTOVAL FOTOGRAFIRAJ S TELEFONOM ALI NAREDI »PRINTSCREAN« IN MI FOTOGRAFIJO POŠLJI NA MOJ MAIL: marko.kuncnik@solavidem.si .

ROK ZA POŠILJANJE FOTOGRAFIJE IZDELKA JE 28. MAJ 2020!

 

Četrtek, 23. 4. 2020

Učenci, tokrat se boste ukvarjali z urejanjem urbanističnega prostora. Spoznali boste zelo zanimiv poklic, poklic urbanista. URBANIST NAČRTUJE NOVE VASI IN MESTA ALI UREJA ŽE OBSTOJEČE. Pomagaj si z e-učbenikom: https://eucbeniki.sio.si/lum9/2430/index.html

Oglej si video na strani 93 in preberi zanimivo snov od 93. do 99. strani. Ko si snov o urbanizmu prebral, rešuj naloge na straneh 100, 101 in 102. Na strani 102 (točka 7) imaš praktično nalogo, ki jo rešiš kar na računalniku, z miško oblikuješ neposeljen otok, načrtuješ ceste, stavbe, drevored…KONČNI IZGLED OTOKA, KI SI GA NAČRTOVAL FOTOGRAFIRAJ S TELEFONOM ALI NAREDI »PRINTSCREAN« IN MI FOTOGRAFIJO POŠLJI NA MOJ MAIL: marko.kuncnik@solavidem.si .

ROK ZA POŠILJANJE FOTOGRAFIJE IZDELKA JE 14. MAJ 2020!


GLASBENA UMETNOST

Četrtek, 21. 5. 2020

Za podrobnejša navodila klikni TUKAJ!

 

Četrtek, 7. 5. 2020

Za podrobnejša navodila klikni TUKAJ!

 

Četrtek, 16. 4. 2020

Naslov v zvezek: GLASBENE OBLIKE V KLASIČNI GLASBI

 1. Poglej in poslušaj oddajo:

https://4d.rtvslo.si/arhiv/muzikajeto/69847323

 1. Imenuj glasbeno zasedbo, ki je predstavljena.
 2. Naštej glasbila, ki sestavljajo to zasedbo.
 3. Ime zasedbe je tudi ime glasbene oblike v klasični glasbi. Kateri od treh dunajskih klasikov je napisal največ skladb v tej obliki in velja za očeta te glasbene oblike?
 4. Dobro poslušaj pogovor in odgovori kdaj in če se je prenehala pisati klasična glasba?

Pojdi iz hiše, oz. v naravo, bodi 3 minute popolnoma tiho in pozorno poslušaj, ter zapiši vse kar slišiš.

Dragi učenec

pred tabo je velik izziv. Enega od družinskih članov (mama, oče, brat, sestra,..) nauči igranja na lastna glasbila imenovana “body percussion”.

Na razpolago imaš dva primera:

Oglej si oba primera in izberi enega.

Učenje ritmičnega vzorca poteka počasi, po korakih, po gibih, eden za drugim. Gibe usvajaj sočasno z gledanjem videoposnetka. Ko se zapleteš, začni od začetka. Ponavljaj tako dolgo časa, dokler ne avtomatiziraš gibe. Ko usvojiš vzorec gibanja, ga predstavi enemu od družinskih članov in ga po korakih nauči. Pri učenju svojih bližnjih bodi potrpežljiv in dobre volje.

Uspešen boš, ko boš:

 • sam tekoče izvedel vzorec igranja na lastna glasbila tako kot na izbranem videoposnetku,
 • vzorec igranja pravilno naučil enega od tvojih družinskih članov,
 • svoje doživljanje ob izvajanju naloge zapisal na moj mail.

Svoje doživljanje ob izvajanju “body percussion-a” (kaj ti je bilo všeč, kje si imel težave, kakšni so bili odzivi tvojega družinskega člana)  pošlji na moj mail: dejan.stuhec@solavidem.si , skupaj z 1. nalogo in sicer do 23.4. 2020.

Veliko užitkov ob reševanju naloge želim,

Vaš učitelj Dejan


DKE

Četrtek, 28. 5. 2020

Navodila za delo najdeš v PRIPONKI.

Povezava do predstavitve.

 

Četrtek, 21. 5. 2020

Učenci 8. E !

 1. V zvezek napišite naslov KAPITALISTIČNO GOSPODARSTVO

Iz spodnjega besedila naredi kratki miselni vzorec o tem kaj je kapitalistično gospodarstvo

Za družbeno in gospodarsko ureditev, ki prevladuje v današnjem svetu uporabljamo izraz KAPITALIZEM. Je svetovna gospodarska ureditev. V tej ureditvi si majhna in velika podjetja, ki so običajno zasebna last, prizadevajo  ustvariti za svoje lastnike čim večji DOBIČEK. Podjetja prosto prodajajo svoje blago in storitve na TRGU ter tekmujejo, katero bo VEČ prodalo (imelo čim več dobička). Pri tekmovanju za dobiček lastniki pogosto čezmerno IZKORIŠČAJO NARAVNE VIRE in ZAPOSLENE DELAVCE. Zato so pogosto plače delavcev vse nižje , dobički lastnikov pa vse večji.

Kapitalizem je prinesel človeštvu tudi nekaj dobrega. Podjetja, ki tekmujejo za kupce, morajo stalno IZBOLJŠEVATI svoje izdelke in storitve ter jih prodajati po čim nižji ceni. Ljudje lahko kupijo več stvari ali storitev, ki lahko izboljšajo njihovo življenje, jim nudijo več udobja  in koristijo njihovemu zdravju. Kapitalistično gospodarstvo prispeva k BLAGINJI ljudi tudi drugače: zasebna podjetja, ki ustvarjajo velik DOBIČEK, plačujejo državi tudi VISOKE DAVKE, država pa veliko tega denarja porabi za skupne potrebe  državljanov (za šolstvo, zdravstvo, kulturo, pomoč revnim ter brezposelnim.

 1. V zvezek napiši podnaslov SLABE STRANI KAPITALIZMA

Iz spodnjega besedila napiši povzetek

 • V kapitalizmu podjetja med seboj tekmujejo za poslovnim in poklicnim USPEHOM, DENARJEM IN MATERIALNIMI DOBRINAMI. Če je za podjetja pomemben samo dobiček, se ne ozirajo niti na zaposlene, niti na škodo, ki jo v tekmi za več denarja naredijo v naravnem okolju.
 • Lastniki podjetij nenehno iščejo poti, da bi zmanjšali stroške podjetja (znižujejo plače, iščejo dežele, kjer so ljudje pripravljeni delati več za manj denarja), odpuščajo zaposlene, zato se ti stalno bojijo, da bodo izgubili službo.
 • Lastniki podjetij lahko tudi s slabimi odločitvami povzročijo, da podjetja propadejo. Npr. vložijo denar v izdelek, ki se nato na trgu slabo prodaja. To pa vodi tudi k odpuščanju delavcev. Kadar je v državi veliko ljudi brezposelnih, lahko to vodi do GOSPODARSKE KRIZE.
 • V kapitalizmu med državljani obstaja velika NEENAKOST. Mnogo ljudi ima materialne dobrine, ki zadoščajo za bolj ali manj dostojno življenje, vendar jih je veliko tudi revnih – ne zaslužijo niti toliko, da bi zadovoljili svoje temeljne potrebe. Malo posameznikov pa ima ogromno premoženje. Hkrati pa imajo le ti tudi  velik vpliv na dogajanje v družbi, na politiko in medije.

NALOGA: Navedi svoj primer kapitalističnega izkoriščanja (v Sloveniji ali v svetu) ter razmisli kako bi lahko to preprečili.

Državljani Sloveniji lahko zmanjšamo slabe strani kapitalizma. To lahko dosežemo tako, da z ZAKONI od podjetij zahtevamo da ravnajo odgovorno. To pomeni da spoštujejo pravice zaposlenih  in s svojo dejavnostjo ne škodijo  naravnemu okolju. Država pa lahko podjetjem nudi npr. dobro izobražene kandidate za zaposlitev.

Oglej si spodnji posnetek: https://otroski.rtvslo.si/infodrom/prispevek/1761

NALOGA: V nekem slovenskem kraju neko podjetje močno onesnažuje okolje, zato je  veliko prebivalcev tega kraja bolnih. Krajani zahtevajo od države, da zapre podjetje. Ker želi država ohraniti delovna mesta, ga ne zapre. Kaj lahko krajani storijo, da bo podjetje prenehalo delovati?

 

Fotografije vaših izdelkov mi pošljite na moj mail: tamara.vamberger{guset.arnes.si)

V upanju, da ste vsi zdravi vas lepo pozdravljam! Tamara Vamberger

 

Četrtek, 14. 5. 2020

Za podrobnejša navodila klikni TUKAJ!

 


ŠPORT

Torek, 2. 6. 2020

Navodila za delo v tem tednu najdeš v PRIPONKI.

 

Sreda, 27. 5. 2020

Nadaljuj z delom po navodilih prejšnje ure.

 

Torek, 26. 5. 2020

Navodila za delo najdeš v priponki.

NAVODILA ZA DELO 1

NAVODILA ZA DELO 2

 


IZBIRNI PREDMETI

RADIO

Torek, 19.5.2020

Tema: NOVINARSKO DELO NA RADIU

Izdelajte Power Point predstavitev z naslovom: »Novinarsko delo na radiu«. Podatke in zanimivosti poiščite s pomočjo spleta. Časa za dokončanje imate 3 šolske ure do torka,  2.6.2020.

Torek, 12.5.2020

Danes dokončajte reportažo o Svetem Avguštinu in jo pošljite na polona.vindis@solavidem.si, da jo ocenim.

Torek, 5.5.2020

Tema: Reportaža

Zaključujte z reportažo o Svetem Avguštinu, ki jo morate dokončati do konca prihodnjega torka (12.5.), ko jo pošljete na polona.vindis@solavidem.si, da jo ocenim.

 

 

FILMSKA VZGOJA

Četrtek, 28. 5. 2020

Snemanje reklame

Učenci, tokrat se boste srečali z nastajanjem reklame. S telefonom posnemajte krajši videoposnetek z reklamnim sporočilom. Artikel, ki ga reklamirate izberete sami. Videoposnetek lahko tudi računalniško obdelajo v različnih spletnih programih, ki nam jih ponuja splet (MOVIEMAKER, KIZOA, INSHOT…). Posnetek mi pošljite po mailu marko.kuncnik@solavidem.si

ROK ZA POŠILJANJE POSNETKA JE 11. 6. 2020

Četrtek, 21. 5. 2020

Snemanje in montaža

Učenci, nadaljujete z delom iz navodil prejšnjega tedna. S telefonom posnemajte krajši videoposnetek s šaljivo vsebino (SKEČ). Tema vsebine skeča je ZDRAVILO ZA COVID-19. Videoposnetek lahko tudi računalniško obdelajo v različnih spletnih programih, ki nam jih ponuja splet (MOVIEMAKER, …). Posnetek mi pošljite po mailu marko.kuncnik@solavidem.si

ČAS ZA POŠILJANJE POSNETKA JE DO 29. MAJA.

UČENCI, KI STE MI ŽE POSLALI VIDEO STE NALOGO OPRAVILI.

Četrtek, 14.5.2020

Učenci, nadaljujete z delom iz navodil prejšnjega tedna. S telefonom posnemajte krajši videoposnetek s šaljivo vsebino (SKEČ). Tema vsebine skeča je ZDRAVILO ZA COVID-19. Videoposnetek lahko tudi računalniško obdelajo v različnih spletnih programih, ki nam jih ponuja splet (MOVIEMAKER, …). Posnetek mi pošljite po mailu marko.kuncnik@solavidem.si

ČAS ZA POŠILJANJE POSNETKA JE DO 29. MAJA.

Četrtek, 7.5.2020

Učenci, s telefonom posnemajte krajši videoposnetek s šaljivo vsebino (SKEČ). Tema vsebine skeča je ZDRAVILO ZA COVID-19. Videoposnetek lahko tudi računalniško obdelajo v različnih spletnih programih, ki nam jih ponuja splet (MOVIEMAKER, VIMEO, …). Posnetek mi pošljite po mailu marko.kuncnik@solavidem.si

ČAS ZA POŠILJANJE POSNETKA JE DO 29. MAJA.

 

 

SODOBNA PRIPRAVA HRANE – SPH

Ponedeljek, 18.5.2020

Učenci, nekateri se redno oglašate in mi pošiljate fotografije o tem, kaj ste naredili, drugi bolj poredko ali sploh ne. Ker se šolsko leto približuje h koncu, moramo tudi mi pridobiti oceno.

Vaša naloga bo naslednja:

-napiši jedilnik, ki ste ga imeli kateri koli dan (od zajtrka do večerje),

– s pomočjo smernic zdrave prehrane, ki ste jih morali predelati 30.3., analizirajte jedilnike (so primerni in zakaj tako misliš, ali niso primerni in tudi to utemelji).

Ko končaš, vse fotografiraj, fotografijo pa mi pošlji v kanal SPH. Čas imaš do petka, 22. 5. 2020.

Potrudi se, saj boš s tem pridobil oceno za drugo ocenjevalno obdobje.

Ponedeljek, 4.5.2020

Učenci, pri pouku smo pripravili že precej jedi. Bili ste delovni in odgovorni, zato vem, da vas tudi mamice z veseljem »spustijo v kuhinjo«. Ker pa je trenutno gibanje omejeno in je najbolj varno biti doma, boste pripravili nekaj, da vam ne bo potrebno v trgovino. Spekli boste domači kruh. Poiščite recept (pri babici, mamici, na spletu ali kjerkoli), pripravite posodo in sestavine ter se lotite dela. A ne pozabite, za peko kruha morate imeti nekoliko več časa, saj mora vzhajati, pa še peče se precej dolgo, skoraj eno uro (odvisno od pečice in količine moke).

Ko bo kruh pečen, ga fotografirajte, fotografijo pa mi pošljite v pregled (lahko v kanalu SPH).

Želim vam veliko veselja in uspeha pri delu.

Pa prijetne praznike in počitnice.

učiteljica Dragica

Ponedeljek, 20.4.2020

Na spletni strani Kuham rad ali kateri drugi (lahko tudi v domačem zvezku z recepti) poišči recept za preprosto sladico ali kakšno drugo jed ter jo pripravi. S telefonom fotografiraj recept ter tvoj »kuharski podvig« ter mi pošlji v pregled v kanalu SPH. Sladico lahko pripraviš že za nedeljo. Želim ti veliko kuharskih užitkov in dober tek.

 

ŠPORT

TOREK, 2. 6. 2020

Nov teden, nov izziv!

Pred vami je še zadnji izziv “od doma”. Naslednji torek se ponovno vidimo 🙂

Kako vam je šel plank?

Tokrat boste preizkušali vašo tekaško pripravljenost. Zanima me, ali lahko do nedelje 7.6.2020 “pretečete” 60 minut? Seveda to ne pomeni, ali ste sposobni preteči 60 minut na enkrat! Naredite si načrt, kako se boste naloge lotili. Predlagam vam, da vsak dan tečete vsaj 10 minut. Tako da se bo seštevek vaših tekov (opravljenih minut) do konca tedna približal zastavljenemu cilju.

Vse kar potrebujete so športna oblačila in športni copati. In veliko dobre volje 🙂

Tisti, ki boste uspešno opravili nalogo, mi v nedeljo (7.6.2020) pošljite sporočilo (IZZIV OPRAVLJEN) na moj mail benjamin.lipnik@sola-zetale.si

Veselo na delo!

Torek, 26. 5. 2020

Nov teden, nov izziv!

Za vas sem pripravil športni izziv.

Kako so vam šli trebušnjaki??

Zanima me, ali lahko v 1 tednu opravite 7 minut planka (deske)? Pravilno izvedbo poznate, ker smo jih pri urah športa pogosto izvajali. Seveda izziv 7 minut ne pomeni, da izvedete 7 minut planka na enkrat! Naredite si načrt, kako se boste naloge lotili. Predlagam vam, da vsak dan naredite 1 minuto planka, tako da se bo seštevek ponovitev (opravljenih minut) do konca tedna približal cilju.

Tisti, ki boste uspešno opravili nalogo, mi v nedeljo (31.5.2020) pošljite sporočilo (IZZIV OPRAVLJEN) na moj mail benjamin.lipnik@sola-zetale.si

Čestitam vsem, ki ste uspešno opravili prejšnji izziv 🙂

Učitelj Benjamin

 

Torek, 19.5.2020

Nov teden, nov izziv!

Za vas sem pripravil športni izziv.

Kako so vam šle sklece??

Zanima me, ali lahko v 1 tednu opravite 300 trebušnjakov? Pravilno izvedbo poznate, ker smo jih pri urah športa pogosto izvajali. Naredite si načrt, kako se boste naloge lotili. Predlagam vam, da vsak dan naredite nekaj trebušnjakov, tako da se bo seštevek vaših trebušnjakov do konca tedna približal cilju.

Tisti, ki boste uspešno opravili nalogo, mi v nedeljo (24.5.2020)  pošljite sporočilo (IZZIV OPRAVLJEN) na moj mail benjamin.lipnik@sola-zetale.si

Čestitam vsem, ki ste uspešno opravili zadnji izziv J

Lep športni pozdrav!

 

Torek, 12.5.2020

Nov teden, nov izziv!

Za vas sem pripravil športni izziv.

Zanima me, ali lahko v 1 tednu opravite 350 sklec? Naredite si načrt, kako se boste naloge lotili. Predlagam vam, da vsak dan naredite nekaj sklec, tako da se bo seštevek vaših sklec do konca tedna približal cilju.

Tisti, ki boste uspešno opravili nalogo, mi v nedeljo (17.5.2020)  pošljite sporočilo (IZZIV OPRAVLJEN) na moj mail benjamin.lipnik@sola-zetale.si

Lep športni pozdrav!

 

 

Morda vam bo všeč tudi...